Kryteria oceny

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

  1. Atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu;
  2. Atrakcyjność i trafność rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i przestrzennych budynku i zagospodarowania;
  3. Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania;
  4. Zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych budynku i zagospodarowania.