Aktualności

17.12.2020r.
Opublikowano informację o wynikach rozstrzygnięcia konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach.
Gratulujemy autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac.
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za złożenie prac konkursowych.
Zapraszamy do zapoznania się z pracami Nagrodzonymi i wyróżnionymi w zakładce „Wyniki konkursu” 
Informacja_o_wynikach_rozstrzygniecia_Konkurs_Przedszkole_Michalowice.pdf
 
17.12.2020
Zapraszamy na transmisję z oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach, 17.12.2020r. (czwartek) o godzinie 14.00. na oficjalnym kanale YouTube Gminy Michałowice.
Link do wydarzenia:
 
26.11.2020
Opublikowano korektę Wyjaśnienia (4) treści Regulaminu konkursu z dnia 20.11.2020r w zakresie Pytania 4.
Korekta_Wyjasnienia_4_Konkurs-przedszkole_Michalowice.pdf
 
20.11.2020r.
 
Opublikowano Wyjaśnienie (4) treści Regulaminu konkursu dotyczące pytań i wątpliwości Uczestników konkursu związanych ze zmianą treści Regulaminu konkursu z dnia 13.11.2020r.
Wyjasnienie_4_Konkurs-przedszkole_Michalowice.pdf

13.11.2020r.
Organizator informuje, iż ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną oraz związanymi z tym ograniczeniami podjęto decyzję o zmianach w sposobie i formie składania prac konkursowych.

I. Prace Konkursowe w wersji elektronicznej w zakresie
– Część graficzna
– Część opisowa
– Zdjęcia makiety
muszą być przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs-przedszkole-michalowice@sarp.warszawa.pl do dnia 02.12.2020r. do godziny 15.00

II. Prace Konkursowe w wersji papierowej w zakresie
– Część opisowa
– Oświadczenie Uczestnika konkursu  samodzielnie biorącego udział w konkursie/Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie dotyczące zobowiązania do złożenia pełnej wersji papierowej pracy konkursowej w terminie określonym przez Organizatora (stanowiące nowy Załącznik nr 1d do Regulaminu)
muszą być złożone w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie w dniu 02.12.2020r., do godziny 15.00, za pokwitowaniem złożenia pracy konkursowej (Załącznik nr 4 do Regulaminu) na adres:
Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa
(godziny pracy od 10.00 do 16.00)

III. Prace Konkursowe w wersji papierowej w zakresie
– Część graficzna
– Makieta
muszą być złożone w terminie późniejszym na wezwanie Organizatora. Poniżej zamieszczamy następujące dokumenty do pobrania: 1. Pismo ze szczegółową informują o zmianie sposobu i formy składania prac konkursowych
2. Oświadczenie Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie/Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie dotyczące zobowiązania do złożenia pełnej wersji papierowej pracy konkursowej w terminie określonym przez Organizatora.
3. Regulamin konkursu (Zmiana treści 13.11.2020r.) w którym czerwoną czcionką oznaczono wszystkie wprowadzone zmiany treści.
Informacja_o_zmianie_sposobu_składania_prac_Konkurs_przedszkole_Michałowice
Zał_1d_do_Regulaminu_Oświadczenie_Uczestnika_składanie_prac
REGULAMIN_KONKURSU_Michałowice_Zmiana_treści_nr_1_z_dnia_13_11_2020

9.11.2020 Opublikowano odpowiedzi na pytania – Wyjaśnienie 3 treści Regulaminu konkursu. Wyjaśnienie_3_Konkurs-przedszkole_Michałowice.pdf

3.11.2020 Opublikowano odpowiedzi na pytania – Wyjaśnienie 2 treści Regulaminu konkursu. Wyjaśnienie_2_Konkurs-przedszkole_Michałowice.pdf

25.09.2020
Opublikowano informację o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie.
Informacja-o-wynikach-dopuszczenia-do-udziału-w-konkursie-przedszkole-Michałowice.pdf

31.08.2020
Opublikowano odpowiedzi na pytania (Wyjaśnienie 1 treści Regulaminu konkursu).
Wyjaśnienie_1_Konkurs-przedszkole_Michałowice.pdf

11.08.2020
Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie-Konkurs-Przedszkole-Biuletyn-Zamówień-Publicznych.pdf