Regulamin

13.11.2020r.
Organizator informuje, iż ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną oraz związanymi z tym ograniczeniami podjęto decyzję o zmianach w sposobie i formie składania prac konkursowych co skutkowało zmianą treści Regulaminu konkursu. Poniżej zamieszczamy następujące dokumenty do pobrania:1.  Regulamin konkursu (Zmiana treści 13.11.2020r.) w którym czerwoną czcionką oznaczono wszystkie wprowadzone zmiany treści.2. Oświadczenie Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie/Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie dotyczące zobowiązania do złożenia pełnej wersji papierowej pracy konkursowej w terminie określonym przez Organizatora.

REGULAMIN KONKURSU Michałowice Zmiana treści nr 1 z dnia 13 11 2020

Załącznik 1d do Regulaminu Oświadczenie Uczestnika składanie prac


Regulamin konkursu

Załączniki 1-7 do Regulaminu Konkursu

Załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu