Nagrody

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

  1. Nagrody pieniężne

I NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 30 000,00 zł brutto

II NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 zł brutto

III NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 10 000,00 zł brutto

2. Nagrody w postaci:

a) Zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego wg. pracy konkursowej dla Uczestnika Konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów w ostatecznym głosowaniu.

lub

b) Zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim wg. pracy konkursowej dwóch Uczestników konkursu, których prace konkursowe otrzymały największą liczbę punktów w ostatecznym głosowaniu.

O przyznaniu powyższych Nagród decyduje Sąd konkursowy biorąc pod uwagę poziom prac konkursowych w kontekście spełnienia przez nie wymogów Regulaminu konkursu i kryteriów oceny prac konkursowych a w szczególności prezentowanych przez te prace walorów architektonicznych i funkcjonalnych.